Gedragscode

De vereniging zal er alles aan doen om de veiligheid van de leden tijdens trainingen en tochten te waarborgen. Blijft: deelname aan trainingen en tochten geschiedt op eigen risico.

Al onze leden dienen zich aan de volgende gedragscode te houden. Het verhoogt de veiligheid en voorkomt irritaties bij andere leden en/of recreanten.

 • Het dragen van een helm tijdens trainingen en tochten is verplicht.
 • Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is zeer wenselijk.
 • De clubleden volgen strikt de aanwijzingen van de clubleiders, trainers en/of begeleiders tijdens trainingen en tochten.
 • De clubleden volgen de daarvoor bestemde (bos)paden / wegen tijdens trainingen en tochten.
 • De clubleden mogen geen (bos)paden / wegen afsnijden. Voor de mountainbikers moet er extra worden gelet op de paden rondom 'De Koepel'. Deze vormen een 'bladeren' patroon.
 • De clubleden gooien geen afval in de natuur / langs de weg tijdens het fietsen.
 • De clubleden benaderen andere recreanten / weggebruikers met respect en aandacht. Met andere recreanten wordt hier bedoeld: ruiters / amazones te paard en wandelaars.
 • De clubleden bewaren de rust in het bos tijdens de trainingen en plegen geen vernielingen en/of richten geen schade aan.
 • De clubleden respecteren de rustgebieden voor het wild.
 • De clubleden willen met passie hun sport beoefenen en vragen respect daarvoor. Tegelijkertijd tonen de clubleden respect voor de andere recreanten en weggebruikers.
 • De clubleden houden zich aan de verkeersregels; bij het niet opvolgen daarvan zijn en blijven zij ook verantwoordelijk.
 • Bij het naderen van andere recreanten / weggebruikers waarschuwen de clubleden op een correcte wijze. Clubleden laten zich niet verleiden tot ruw taalgebruik en scheldpartijen.