Zoals ieder jaar hebben we ook nu weer een feestavond voor alle leden met partners van onze vereniging.

Ook dit jaar hebben we de feestavond aan het einde van het wegseizoen en de trainingsavonden voor wat betreft de mountainbikers gepland.

De avond wordt gehouden op zaterdag 30 september 2017.

Deze avond vindt plaats in Barneveld, met als locatie Elstar Catering aan de Harselaarseweg 59 (industrieterrein De Harselaar) in Barneveld.

Daar zullen we elkaar ontmoeten vanaf 19:00 uur.

De verzorging van de innerlijke mens zal dit jaar bestaan uit een heerlijke “net iets anders” barbecue incl. drankjes.

Met elkaar hoop ik dat we er weer een gezellige avond van gaan maken.

Als activiteiten commissie hoop ik even als voorgaande jaren op een grote opkomst!

Indien je wilt deelnemen aan deze gezellige avond verzoeken wij jezelf en (eventueel) partner via onderstaand e-mail adres uiterlijk 21 september 2017 op te geven.

LET OP!! Opgeven na die datum is niet meer mogelijk mede i.v.m. vastlegging van bestellingen!!!!

Voor de leden van onze vereniging is deze avond uiteraard gratis en als je je partner meeneemt is de bijdrage voor deze partner € 30,- . (ook als je alleen komt, wel reserveren!)

Deze bijdrage dient uiterlijk 21 september 2017 overgemaakt te worden op rekening NL50INGB0000405647 t.n.v. Wv Tour de Force onder vermelding van “ Bijdrage Feestavond 2017”.

Kom allemaal zodat wij als wielervrienden / vriendinnen met elkaar weer een gezellige avond kunnen hebben!

Fietsvriendelijke groeten en tot 30 september 2017!

Namens de activiteiten commissie,

Ige Kessenich

E-mail: i.kessenich@upcmail.nl