Algemene voorwaarden wielervereniging Tour de Force te Barneveld

  • De leden gaan akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Deze zijn beschikbaar via de website of op aanvraag bij het bestuur.
  • Wielervereniging Tour de Force is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU), de overkoepelende organisatie van toerfietsverenigingen. De leden zijn verplicht om via de vereniging lid te worden van de NTFU. De vereniging zorgt voor de aan- en afmelding van leden en de betaling van de kosten bij de NTFU.
  • De contributie wordt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Bij de contributie zijn de kosten van de NTFU inbegrepen.
  • Nieuwe leden zijn verplicht een set clubkleding (tegen gereduceerde prijs) aan te schaffen, bestaande uit een shirt met korte mouwen, een zomerjack met lange mouwen en een fietsbroek.
  • De jaarlijkse contributie wordt in het eerste kwartaal via automatische incasso geïnd. In de Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2011 is hiertoe unaniem besloten. Vooraf krijgen de leden bericht over de eventuele contributieverhoging.
  • Leden kunnen hun lidmaatschap telefonisch, schriftelijk of via e-mail beëindigen voor 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar bij de ledenadministratie. Adres en telefoonnummer is te vinden op deze website bij Bestuur.
  • Leden houden zich aan de gedragscode die door de NTFU is opgesteld.